Tiina Kekäläinen

taidekasvattaja, FM

varhaisiän musiikkinopettaja

lastentarhanopettaja


Tiina Kekäläinen on työskennellyt pedagogina ja kouluttajana yli kolmekymmentä vuotta. Hän toimi musiikkileikkikoulunopettajana Kuopion konservatoriossa ja omassa yksityisessä Musiikkileikkikoulu Piccolossa yhteensä 18 vuotta. Jo tällöin hän yhdisti musiikinopetukseen muiden taiteenalojen ilmaisukeinoja monipuolistaakseen oppimisprosessia ja syventääkseen oppilaidensa oppimiskokemusta. Musiikkileikkikoulu Piccolosta muodostuikin pienimuotoinen lastenkulttuurikeskus elokuvakerhoineen, taidenäyttelyineen sekä tanssi- ja kuvataideviikonloppuineen. Tutustuminen Orff-pedagogiikkaan 1980-luvun loppupuolella toi opetukseen lisää monipuolisuutta ja ohjelmistoon musiikkia eri kulttuureista.

Halu jäsentää käytännön taidekasvatustyössä karttunutta kokemusta ja pedagogista ajattelua sai Kekäläisen aloittamaan taidekasvatuksen opinnot Jyväskylän yliopistossa 2000-luvun alussa. Lopullisesti pedagoginen näkemys hioutui vuonna 2004 pro gradu-tutkielmassa ”Moniaistisuus lapsen eheyttä vaalimassa: kuvataide ja Orff-pedagogiikka varhaisiän musiikkikasvatuksessa”. Tämän jälkeen Kekäläinen kehitti moniaistisuuteen ja toiminnallisuuteen pohjautuvan eri taiteenlajien ilmaisukeinoja hyödyntävän Kulttuurikaruselli-taidekasvatusmallin, johon hän kiteytti käytännön työssä lasten kanssa saamansa kokemuksen ja pedagogisen näkemyksensä.

Työskennellessään vuosina 2006-2008 Kuopion kaupungin taidekasvatuksen suunnittelijana, hän toteutti päiväkodeille ja alakouluille suunnattua Kulttuurikaruselli-toimintaa yhteistyössä Kuopion kulttuurilaitosten kanssa. Vuodesta 2009 Kekäläinen on toiminut freelance-taidekasvattajana suunnitellen ja toteuttaen erilaisia taidekasvatuskokonaisuuksia päiväkodeille ja alakouluille sekä yleisötyöprojekteja mm. sinfoniaorkesterin, teatterin ja taidemuseon kanssa.

Jatkuva itsensä kehittäminen on aina ollut Kekäläiselle tärkeää. Hän on kouluttautunut Orff-pedagogiksi ja erikoistunut yleisötyöhön ja sen johtamiseen Sibelius-Akatemiassa. Itse hän on toiminut kouluttajana 1980-luvun lopusta lähtien. Hän on suunnitellut ja toteuttanut täydennyskoulutuksia mm. varhaisiän musiikinopettajille, päivähoitohenkilöstölle ja luokanopettajille sekä kouluttanut opiskelijoita esimerkiksi ammattikorkeakouluissa.

Jo pitkään Kekäläinen oli miettinyt omien taidekasvatuskokonaisuuksiensa kokoamista yksiin kansiin. Ajatus piti kuitenkin laittaa pöytälaatikkoon, kun hän Kuopion taidemuseossa työskennellessään innostui taiteilija Juho Rissasesta. Työskentelyapurahalla syntyi taide- ja tietokirja Juho Rissasesta sekä elämäkerta Rissasen värikkäästä persoonasta. Lapsille ja nuorille suunnattu ”Taiteilijan matkassa – Juho Rissanen ja taidelokki Hönttiäinen maailmalla” ilmestyi syyskuussa 2016 ja elämäkerta ilmestyy vuoden 2017 aikana. Suunnitteilla on myös Taiteilijan matkassa -kirjasarjan toinen osa.