Kulttuurikaruselli -
taide- ja kulttuurikasvatusmalli


Kulttuurikaruselli on moniaistisuuteen, toiminnallisuuteen ja eri taiteenlajien ilmaisukeinojen yhdistämiseen perustuva taide- ja kulttuurikasvatusmalli, jota voivat hyödyntää kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät.

Toiminnallisuuden ja moniaistisuuden ansiosta Kulttuurikaruselli sopii erityisen hyvin myös kaikkien erityisryhmien kanssa toimimiseen sekä esimerkiksi maahanmuuttajien kielenopetuksen ja kulttuuriin tutustumisen tueksi. Kulttuurikarusellia voi hyödyntää myös ikäihmisten kanssa toimiessa lisäämään aktiivisuutta ja tukemaan elinikäistä oppimista.

Kulttuurikarusellissa eri taiteenlajien ilmaisukeinojen toiminnallinen yhdistäminen ja moniaistiset havainto- ja toimintamateriaalit syventävät lapsen kokemusta ja monipuolistavat elämyksiä teemallisessa työskentelyssä. Kulttuurikaruselli monipuolistaa kulttuurilaitosten yleisötyötä osallistamalla ja tuomalla taiteen lähemmäs yleisöä.

Kulttuurikaruselli toimii taidekasvatustoiminnan mallina päiväkodeissa, kouluissa, eri kulttuurilaitosten yleisötyössä ja lapsiperheiden arjessa. Lisäksi sen avulla on helppo suunnitella perusopetuksen uuden opetussuunnitelman mukaisia teemallisia, monialaisia ja eheyttäviä opetuskokonaisuuksia, joissa lapset voivat kokeilemalla ja oivaltamalla itse osallistua aktiivisesti tiedonhankkimiseen ja sen soveltamiseen.

Lue lisää Kulttuurikaruselli-mallista